sitemap

Disclaimer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van SMAAK. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Deze website bevat informatie afkomstig van SMAAK. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is SMAAK aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt SMAAK te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik

Elke e-mail die binnenkomt bij SMAAK wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. SMAAK kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De naam-, adres- en telefoonnummergegevens die worden opgegeven voor de beantwoording van een e-mail, zullen alleen voor dit doel door SMAAK worden gebruikt.

Privacystatement

SMAAK respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. SMAAK houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan SMAAK haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Link naar website derden

Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan SMAAK worden geƫxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. SMAAK heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Auteursrechten

SMAAK behoudt zich het auteursrecht op de via ditsmaakt.nl verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk(niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiƫren zonder schriftelijke toestemming van SMAAK.
home | disclaimer | sitemap